Privacy verklaring Graichen Financial

Algemeen

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. (Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995).

Ons privacy beleid is erop gericht om deze verordening zo goed mogelijk op te volgen en de voorgeschreven regels zo goed mogelijk en naar alle eer en geweten toe te passen.

Het beschermen van jouw persoonsgegevens is daarbij ons belangrijkste doel. Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit zonder toestemming delen met andere partijen. Uitzondering hierop betreft de Nederlandse Belastingdienst (als derde ontvanger) die uit hoofde van haar functie over gegevens mag beschikken.

Mocht er door welke omissie dan ook, gegevens van jou bij een andere partij terecht komen en/of er is sprake van een zogenaamd data lek, dan zullen wij dit per direct melden bij jou en bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).  De AP is de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de nieuwe AVG wet.

Graichen Financial gevestigd aan de Joan Maetsuyckerstraat 196 2593 ZR Den Haag. Graichen Financial is een zelfstandige onderneming. Zij ontwikkelt levert diensten aan professionals die werkzaam zijn binnen de Dutch GAAP.

Aan de organisaties die wij administratieve ondersteuning bieden en die hiertoe ook gebruik maken van jouw persoonsgegevens naar aanleiding van een door jou gedane handeling en/of toestemming tot het in contact komen met ons, is een verwerkingsovereenkomst afgesloten. In deze verwerkingsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de bescherming van jouw persoonsgegevens tussen die organisatie en ons volgens de richtlijnen van de AVG.

Algemeen ten aanzien van de opslag van jouw persoonsgegevens:

Wij vragen altijd toestemming om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken.

Wij doen dit alleen voor de doeleinden waarvoor deze gegevens nodig zijn en ook alleen voor de periode waartoe deze nodig is om het doel en de dienstverlening mogelijk te maken. Bij beëindiging van deze periode zullen de gegevens verwijderd worden.

Wij hebben zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Onze website Graichen.nl is beveiligd en voorzien van het SSL-certificaat. Mocht je contact zoeken via het daartoe bestemde contactformulier op de website dan zijn deze gegevens beveiligd.

Je hebt ten alle tijden recht op inzage in de over jouw opgeslagen gegevens. Stuur hiertoe een mail naar, hans@graichen.nl ter attentie van Hans Graichen. Persoonlijke gegevens die opgeslagen zijn binnen ons administratie door een nadrukkelijke handeling van jouw kant of via nadrukkelijke toestemming aan ons, kunnen door jouzelf worden gewijzigde c.q. verwijderd.

Ook heb je volgens de nieuwe AVG verordening recht op data portabiliteit. Je hebt dan het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Op welke manieren worden welke persoonsgegevens opgeslagen en/of vindt registratie plaats?

 • Via de website: graichen.nl is het mogelijk om jouw emailadres en voornaam achter te laten.
 • Graichen Financial organiseert campagnes en aankondigingen van nieuwe opleidingen/workshops via Social Media. Voor de privacy verwijzen we naar punt 1.
 • Opslag van persoonsgegevens naar aanleiding van de aanschaf van diensten en producten van Graichen Financial.

Ten behoeve van een goede afwikkeling en bedrijfsvoering worden de volgende gegevens opgevraagd en bewaard voor de periode die nodig is voor uitvoering van de betreffende dienst. Te weten:

 • Naam
 • Adres en woonplaats
 • Bedrijfsnaam
 • Mobielnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens (Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database).
 1. Overige contactmogelijkheden en beveiliging m.b.t. tot klantcontacten.

Emails, telefoongegevens en documenten worden zo snel mogelijk na beëindiging van de werkrelatie verwijderd. Factuurgegevens zullen in een beveiligde omgeving worden bewaard gedurende de voorgeschreven periode van de Nederlandse belastingdienst. De noodzakelijke technische beveiligingen van emailsoftware en gebruikte apparaten (laptops, smartphones etc) zijn aangebracht.

Mobiele apparaten Privacy verklaring Graichen Financial
De website van Graichen. : www.graichen.nl is responsief. Dus ook te bekijken op smartphones en tablet. Via deze apparaten wordt dus ook diverse data verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan online registraties voor een webinar, het downloaden van e-books en het invoeren van gegevens via het contactformulier van de website. Wij doen er alles aan om zoveel mogelijk beveiligde apps en wifi netwerken te gebruiken.

 1. Links en verwijzingen via website graichen.nl naar andere sites

Op onze website wordt soms verwezen naar andere websites en/of nieuwberichten, publicaties etc. Graichen Financial zal deze verwijzingen met de grootst mogelijke zorg doen. Graichen Financial is niet verantwoordelijk voor de inhoud, acties, registraties en beveiliging van deze websites.

Contact Privacy verklaring Graichen Financial

Voor het opvragen van gegevens en/of vragen over dit privacy beleid kun je mailen naar hans@graichen.nl ter attentie van Hans Graichen.

Wijzigingen in deze verklaring

Deze AVG-verklaring is onderhevig aan veranderingen zoals bijvoorbeeld nieuwe wet- en regelgeving. Wijzigingen zullen steeds aangepast worden. Als het om ingrijpende wijzigingen gaat zullen we een duidelijke mededeling doen. Check dus de website of er updates zijn

Privacy verklaring Graichen Financial opgesteld 2 mei 2018.

Sluit Menu